Q

Q
{kju:}
n буквата Q
on the qt вж. quiet
* * *
{kju:} n буквата Q; on the qt вж. quiet 2.
* * *
1. n буквата q 2. on the qt вж. quiet
* * *
Q, q [kju:] n (pl Qs, Q's [kju:z]) 1. седемнадесетата буква от английската азбука; съкр. (quarter) четвърт; 2. (quarterly) четири пъти в годината, на три месеца; 3. (query) запитване; 4. (question) въпрос; on the q. t. (= quiet) разг. дискретно, тихомълком.

English-Bulgarian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”